Studie 263, personer med övervikt/fetma

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vill du delta i en studie där du får möjlighet att testa ett nytt läkemedel mot övervikt/fetma?

Till studien söker vi dig som har ett BMI på minst 30 kg/m2 eller BMI på minst 28 kg/m2 om du även har en annan riskfaktor som tex högt blodtryck, diabetes typ 2 och/eller höga blodfetter.

Övervikt är ett stort hälsoproblem och sedan 1980 har antalet överviktiga mer än fördubblats. Idag finns det 1,9 miljarder överviktiga personer (BMI ≥ 25 kg/m²) i världen och 600 miljoner som lider av fetma (BMI ≥ 30 kg/m²). Fetma kan kopplas till en mängd följdsjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och sömnrubbningar.

Vi söker nu dig som är överviktig till en studie med syfte att undersöka hur din vikt påverkas av det nya läkemedlet jämfört med placebo.

Kriterier för deltagande:
- 18–75 år, män och kvinnor
- BMI på minst 30 kg/m2 (eller minst 28 kg/m2 om du även lider av diabetes, högt blodtryck och/eller höga blodfetter)
- Stabil vikt senaste 3 månaderna
- Ej ta andra viktminskningspreparat
- Ej ta diabetesmedicin (t.ex Insulin, Metformin)
- Ej ta magmedicin regelbundet (t.ex. Omeprazol, Novalucol)
- Ej ta blodförtunnande läkemedel (t.ex. Warfarin)
- Ej ha obehandlat högt blodtryck
- Kvinnor behöver ha för studien godkända preventivmedel, vara steril eller postmenopausal om heterosexuellt aktiv

I studien sker totalt 6 dagsbesök på vår klinik i Uppsala eller Linköping. Du kommer att inta läkemedlet eller placebo tre gånger dagligen i ett halvår.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här eller maila info@ctc-ab.se

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 07/05-20. Senast ändrad: 06/08-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.