Enkätundersökning under COVID-19-pandemin

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om förändringar i människors beteende som sker i relation till samhällets behov av att begränsa spridningen av COVID-19.

Som deltagare svarar man dagligen på en kort enkät gällande bl.a. aktivitetsutförande, rörelse i samhället och möten med människor. Datainsamlingen sker utifrån en etisk hantering av potentiellt känslig data. Data kommer ej att kopplas till deltagare som individ och deltagarna har rätten att när som helst avbryta sitt deltagande utan närmare förklaring.

Studien relaterar till ett större forskningsprojekt vars syfte är att skapa ett verktyg för forskare och myndigheter som kan användas för analyser och beslutsfattande kring hanteringen av COVID-19 på samhällsnivå.

Anmäl dig genom att klicka på knappen till höger, alternativt via länken nedan:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeotxNfaq 6_HQFWsimnsnDHeWQFmoufGEhTlDBQXZhv3V5mEg/viewform? usp=sf_link


Upplagd: 06/05-20. Senast ändrad: 07/07-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexander Edin.