Hur förhåller sig människor till Coronaviruset?

Just nu pågår det ett världsomspännande forskningsprojekt kring hur människor förhåller sig till Coronaviruset (COVID-19) samt hur kända psykologiska och sociala egenskaper relaterar till inställning och beteende i förhållande till COVID-19. Dina erfarenheter och åsikter är värdefulla för vår forskning, men också för din familj, dina vänner och vårt samhälle. Vi deltar som en del av den svenska datainsamlingen, som sker dels genom registrerade paneler dels genom att vi bjuder in deltagare precis som vid andra forskningsstudier. Ansvarig för svenska datainsamlingen är Andreas Olsson vid Karolinska Institutet (andreas.olsson@ki.se).

Naturligtvis kommer alla dina svar behandlas konfidentiellt, bli helt anonymiserade och endast användas i akademiska syften. Att svara på enkäten kommer ta ca. 25-30 minuter. Din medverkan uppskattas stort! Ingen ersättning utgår för deltagande i denna studie.

Om du vill delta, gå då till denna länk (utan mellanslag):
https://vuass.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cvHOXkT 1CtZDEX3

Eftersom det är viktigt för oss att få ett så brett deltagande som möjligt, ber vi dig också bjuda in vänner och familj som du tror skulle vara intresserade att fylla i enkäten. Särskilt viktigt för oss är att nå ut till grupper som vanligtvis inte deltar i vår studier, t.ex. äldre personer och personer som inte är universitetsanknutna. Även om du inte deltar själv, är vi väldigt tacksamma om du vill sprida länken till studien.

Tack för din hjälp och ditt stöd för svensk forskning.

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-85 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

0 SEK

Upplagd: 03/05-20. Senast ändrad: 05/05-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Tove Hensler.