Webbstudie om mänskliga interaktioner

Vi söker deltagare till en webbaserad studie som undersöker hur vi uppfattar interaktion mellan olika personer.

I studien får du läsa fem kortare texter som beskriver olika scenarier eller händelser, och vi ber dig besvara några frågor om texterna. Texterna kommer antingen att presenteras på svenska (som bör vara ditt eller ett av dina förstaspråk) eller på engelska (som bör vara ett andraspråk för dig). Efteråt ber vi dig att svara på några bakgrundsfrågor.

Enkäten tar 5-10 minuter att besvara.

Tack för din medverkan!

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-65 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

0 SEK

Upplagd: 24/04-20. Senast ändrad: 24/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexandra Dylman.