Webbstudie om mänskliga interaktioner

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker deltagare till en webbaserad studie som undersöker hur vi uppfattar interaktion mellan olika personer.

I studien får du läsa fem kortare texter som beskriver olika scenarier eller händelser, och vi ber dig besvara några frågor om texterna. Texterna kommer antingen att presenteras på svenska (som bör vara ditt eller ett av dina förstaspråk) eller på engelska (som bör vara ett andraspråk för dig). Efteråt ber vi dig att svara på några bakgrundsfrågor.

Enkäten tar 5-10 minuter att besvara.

Tack för din medverkan!

Upplagd: 24/04-20. Senast ändrad: 24/07-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexandra Dylman.