Webbaserad studie: Psykologiska aspekter av coronaepidemin (COVID-19)

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
- Hur upplever du den pågående coronaepidemin (COVID-19)?

- Vad tycker du om de åtgärder som syftar till att begränsa dess spridning?

- Har coronaepidemin påverkat dina attityder och ditt beteende?

Dessa frågor syftar vi till att utforska i en webbaserad studie, som består av olika frågeformulär och öppna frågor. Studien tar ca 20 minuter att fylla i. Alla över 18 år är välkomna att delta!

Du som deltar är helt anonym och får när som helst avbryta ditt deltagande.

Studie 2: Efter att du har deltagit i studien kan du anmäla dig även till en uppföljningsstudie som kommer att genomföras i maj. Den studien är kortare (ca 10-15 min) och du får då möjligheten att - återigen helt anonymt - berätta om dina åsikter och upplevelser angående coronaepidemin har ändrat efter det första studietillfället. Då kommer det även att finnas frågor som vi formulerar utifrån svart till öppna frågor i den här studien. Intresseanmälan är så klart inte bindande.

Stort tack om du deltar och/eller berättar om studien till någon som du tror kan vara intresserad!

Ansvarig för studien är Kirsti Jylhä, Institutet för framtidsstudier.

Upplagd: 07/04-20. Senast ändrad: 16/10-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kirsti Jylhä.