Enkätundersökning om empati, välmående och psykologisk flexibilitet

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi är två studenter på Lunds universitet som just nu skriver vår kandidatuppsats inom psykologi. Vi är intresserade av sambandet mellan empati och välmående, och hur psykologisk flexibilitet kan påverka detta samband. För att undersöka detta har vi utvecklat en enkät. Enkäten består av 7 delar inklusive bakgrundsfrågor. Dina svar är helt anonyma och du kan när som helst avbryta enkäten om du vill. Efter undersökningen kommer svaren att raderas. Vi hoppas att du vill hjälpa till med vår undersökning och att du finner den intressant!

Upplagd: 31/03-20. Senast ändrad: 15/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Emilia Lindkvist.