Enkätundersökning online om beslutsfattande rörande covid-19

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Hej!
Vi är ett par forskare från Lunds universitet och New York University som är intresserade av beslutsfattande i krissituationer. Vi har skapat en enkätundersökning som är på svenska och som genomförs online. Enkäten handlar om vad du tänker om beslut som har fattats och kan komma att fattas rörande den nuvarande pandemin covid-19. Om du deltar i undersökningen kommer vi få värdefull information om hur människor i Sverige ser på pandemin och åtgärderna som tas för att motverka den.
Undersökningen består av två enkäter. Den första enkäten tar ungefär tio minuter att genomföra och uppföljningsenkäten, som kommer skickas ut om ca tre veckor, tar ungefär fem minuter att genomföra. Det är viktigt att du fyller i uppföljningsenkäten. Om du inte gör det kan vi inte se hur förändringar i samhället påverkar vad du tänker om olika beslut rörande covid-19, och då kan vi inte heller använda oss av dina svar från den första enkäten.
Att delta i enkätundersökningen är frivilligt och du kan när som helst välja att dra tillbaka din medverkan.
Vi kommer temporärt behöva registrera din mejladress på en lösenordskyddad dator i ungefär en månads tid. Skälet till det är att vi behöver mejladressen för att koppla ihop dina svar från den första enkäten med dina svar från den andra enkäten. Därefter tas din mejladress bort och den kommer inte delas eller återanvändas på något sätt. All insamlad data kommer presenteras i ett aggregerat format.
Den första enkäten skickas ut till den mejladress du uppger på fredag den 27/3 klockan 08.00. Datainsamlingen från den första enkäten pågår sedan fram till söndag 29/3 klockan 24.00.
Tack så mycket för att du väljer att delta i den här undersökningen och bidra till samhällsviktig forskning!


Upplagd: 24/03-20. Senast ändrad: 06/06-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Alexander Tagesson.