Studie 276, friska 18-70 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–70 år, till en studie med ett läkemedel under utveckling mot en autoimmun sjukdom (systemisk skleros).

Syftet med studien är att undersöka ett läkemedels säkerhet och tolerabilitet samt hur olika formuleringar tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen både i samband med mat och vid fasta.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–70 år.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 19–30 kg/m2
- Ej vara vegetarian/vegan
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie de senaste 3 månaderna
- Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Totalt består studien av 7 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, 3 dosbesök samt 3 uppföljningsbesök. Vid varje dosbesök kommer du att få övernatta i två nätter (totalt 6 nätter) och få en dos av ett läkemedel i form av 3 kapslar som du sväljer.

Under studiens gång bör du skydda dig mot solen.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 23/03-20. Senast ändrad: 23/05-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.