Hormonella effekter på grundläggande kognitiva funktioner

Vi söker friska kvinnor i åldern 20-35 år med regelbunden menstruations cykel.

I studien undersöker vi hormonella effekter på grundläggande kognitiva funktioner
såsom minne och problemlösning.
Studien består av två besök i vårt labb på Psykologiska Institutionen, Stockholms Universitet,
som beräknas ta ungefär en timme per tillfälle och innefattar flera kognitiva tester.
Du får också lämna ett salivprov för mätning av ditt östradiol.

Deltagandet och datahantering sker enligt rådande etiska regler och föreskrifter.

Kriteriet för deltagandet i studien:

• Kvinna 20-35år
• Regelbunden menstruationscykel
• Använder INTE preventivmedel eller andra hormonella preparat
under de senaste sex månaderna.
• Allmänt frisk
• Tala, läsa och skriva svenska obehindrat,
(Då testerna och instruktionerna är på svenska).Studien beräknas starta i slutet av maj och sker på Psykologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, Frescati Hagväg 14.


Som deltagare i studien får du ekonomisk ersättning (500kr)
samt resultatet på ditt östradiol värde.

Om du vill delta i denna studie, eller få mer information, kontakta oss gärna enligt nedan,
eller via anmälningsknappen till höger.

Anisha Larsson, kontaktperson: kognition.psykologi.su@gmail.com
Ivo Todorov, experimentansvarig: ivo.todorov@psychology.su.se


Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och dina och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Kvinna
  • 20-35 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

500 SEK

Upplagd: 09/03-20. Senast ändrad: 02/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Ivo Todorov.