Studie 272, snusare som röker

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker dig som både snusar regelbundet och röker (dagligen eller ibland) till en klinisk studie.

Syftet med studien är att jämföra olika snus, nikotininnehållande påsar (med olika nivåer av nikotin) samt en cigarett genom att mäta hur nikotinet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

Målgrupp: Friska personer, 19–55 år, som både snusar och röker.

Kriterier för deltagande:
- Snusa minst 8 mg nikotin per påse dagligen (sedan minst 6 månader tillbaka)
- Röka minst 5 cigaretter i veckan (sedan minst 1 år tillbaka)
- BMI mellan 18,5–30 kg/m2
- Ej ha några allvarliga sjukdomar
- Ej ta några läkemedel regelbundet
- Kvinnor får ej vara gravida eller ammande
- Heterosexuellt aktiva kvinnor i fertil ålder måste vara villiga att använda dubbelbarriär (ha för studien godkända preventivmedel samt kondom/steril partner) under studiens gång

Studien består av 2 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll och ett dosbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 8 nätter och sammanlagt testa 7 snusprodukter samt 1 cigarett. Inför varje dos behöver du avstå från samtliga nikotin- och tobaksprodukter från kvällen innan.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Samtliga produkter i denna studie innehåller nikotin som är en starkt beroendeframkallande substans.

Vill du delta eller få mer information om studien? Skicka en intresseanmälan här eller besök forskningsperson.se direkt.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR)

Upplagd: 05/03-20. Senast ändrad: 05/05-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.