Är du snusare och vill testa snusprodukter i en forskningsstudie?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Använder du snus och/eller
andra orala nikotinprodukter?

Vi söker personer som är intresserade av att delta i en studie som undersöker hur nikotin absorberas i blodet efter användning av orala rökfria nikotinprodukter.

Om du är:
•I åldern 19 till 55 år, man eller kvinna
•Frisk
•Använder snus eller andra orala nikotinprodukter under överläppen regelbundet i minst 6 månader (med påsvikt 0,6 g eller högre, med minst 8 mg nikotin per påse)
då kan du vara en passande deltagare i studien.

I denna studien kommer du att behöva övernatta på kliniken, Klinisk prövningsenhet, SUS, Lund i 2 x 4,5 dagar för provtagning. Studien äger rum under våren 2020.

Produkterna som används i studien är gratis. Kompensation på 27 000 SEK kommer betalas ut efter senast kontakt med kliniken. Ersättningen är skattepliktig.

Anmäl dig till studien i spalten till höger.

Har du frågor om studien kontakta oss via tel: 046-17 58 04 eller e-mail:
provningsenheten.forskningsstudie@skane.se

Dina personuppgifter hålls alltid konfidentiella i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Studien är godkänd av etikprövningsmyndigheten.
Denna studie finansieras av British Amerikan Tobacco, och alla produkter som används tillverkas på uppdrag av, och levereras av British Amerikan Tobacco, med undantag för en produkt som tillverkas av Fiedler & Lundgren, som är ett dotterbolag till British Amerikan Tobacco.
Alla orala rökfria nikotinprodukter som tillhandahålls i denna studie kommer att innehålla nikotin. Nikotin är ett mycket beroendeframkallande ämne.

Upplagd: 03/03-20. Senast ändrad: 25/06-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jessica Johnsson.