Mag-tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker friska försökspersoner

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Mag-tarmlab på Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker friska försökspersoner från 18 år och uppåt till en klinisk studie

Studien syftar till att utreda symtom och avvikelser i mag-tarmkanalen. Vi söker friska försökspersoner utan symtom från mag-tarmkanalen.

Studien innefattar sex besök, vilka består av olika undersökningar bl. a. sigmoideoskopi.
Ersättning utgår. Ansvariga läkare: Magnus Simrén och Hans Törnblom

Kriterier för att delta:
- Du ska inte ha någon sjukdom
- Du får inte ha några mag-tarmsymtom
- Du får inte vara opererad i magen
- Du får inte äta några mediciner

Är du intresserad och vill ha mer information, kontakta Mag-tarmlab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
via e-mail: magtarmlab.su@vgregion.se Märk mailet med SYMBOWL.
Ange ditt namn och telefonnummer när du skriver till oss, så att vi sedan kan kontakta dig för att ge ytterligare information om studien.

Upplagd: 25/02-20. Senast ändrad: 26/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Karin Engstrand.