Studie 268, friska 18–55 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska män och friska infertila kvinnor, 18–55 år, till en studie med ett läkemedel under utveckling mot halsbränna och sura uppstötningar.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets effekt, säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Kriterier för deltagande:
- Vara frisk
- BMI mellan 18–30 kg/m2 (vikt mellan 50–100 kg)
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
- Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet

Studien består av 3 besök på vår klinik i Uppsala; en hälsokontroll, ett dosbesök samt ett uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att övernatta i 4 nätter och få flera doser av läkemedlet via tablett. Vid detta besök kommer du även att få en sond ner i svalget genom näsan och vidare ner i magsäcken för att mäta pH-nivåerna under 48 timmar.

Läkemedlet har tidigare testats i människa och har då inte visats ge några allvarliga biverkningar.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan här, ring 018-303399 eller maila info@ctc-ab.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 11/02-20. Senast ändrad: 12/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.