Studie gällande armrörelser

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Uppgiften utförs vid vår robot. Du kommer att sitta vid utförandet av uppgiften.

Vid uppgiften kommer du att hålla i ett handtag med din högra och vänstra hand, handtaget är kopplat till en robotarm. Du kommer att få göra uppgiften med en hand i taget (tex först din högra hand och sen din vänstra, alternativt tvärt om). På din hand och underarm kommer du ha en ”handske” som möjliggör att din hand kan fästas vid robothandtaget och din underarm kan glida friktionsfritt på underlaget.

Uppgiften innebär att spela ett enkelt dataspel. På en bildskärm visas en markör och flera målpunkter. Markören (en vit prick) symboliserar din hand. Du ska flytta markören i en så rak linje som möjligt från en målpunkt i mitten till en målpunkt som lyser upp grön. Robothandtaget kommer att dra eller putta din hand bort från målpunkten i mitten, men din uppgift är fortsatt densamma dvs att hålla markören stilla på målpunkten i mitten och sedan, så fort som möjligt, fortsätta med markören till den målpunkt som lyser grönt.

Registrering av muskelaktivitet kommer att ske på din högra och vänstra axel och bröstmuskel. Detta utförs genom att ytelektroder fästs på huden med tejp. Det är inte förknippat med smärta.
Syftet med studien är att analysera samspelet mellan olika muskler under utförande av en uppgift.

Experimentet beräknas pågå i cirka 3 timmar. Ersättningen för att delta är 100 kr för varje påbörjad timme.
Riskbedömning:
Försöket är helt utan risk.

För att komma ifråga som deltagare måste du vara:
• 18-35 år
• Höger dominant (skriva med din högra hand)
• Neurologiskt frisk
• Normalt rörlig
• Max 185 cm lång (detta pga begränsningar i vår utrustning)
Du behöver även ha svenskt personnummer alt samordningsnummer (som man ansöker om hos skatteverket om man stannar längre än 1 år i Sverige).

Om du vill delta, kontakta Carola Hjältén
Mail: carola.hjalten@umu.se
Tel: 072-208 75 58

Upplagd: 10/02-20. Senast ändrad: 30/05-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Carola Hjalten.