Studie 227, kvinnor med menstruell migrän

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker kvinnor, 18–45 år, med menstruell migrän till en läkemedelsstudie.

Migrän karaktäriseras bland annat av medelsvår till svår huvudvärk, ofta i kombination med illamående och/eller kräkningar, ljus- och ljudkänslighet. Attackerna varar från några timmar upp till tre dygn. I fertil ålder, är migrän tre gånger vanligare hos kvinnor än män och en femtedel av alla kvinnor med migrän uppskattas lida av menstruell migrän, det vill säga att migränattackerna kommer i samband med mens.

I studien har du möjlighet att få testa ett potentiellt framtida läkemedel mot menstruell migrän.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet, tolerabilitet och effekt. Det har tidigare testats i människa och har då visat sig säkert.

Målgrupp: kvinnor, 18–45 år, med menstruell migrän.

Kriterier för deltagande:
- Haft migrän i samband med mens sedan minst ett år tillbaka
- Regelbunden menscykel (24–35 dagar)
- BMI på max 35 kg/m2
- Ej huvudvärk eller migrän mer än 10 dagar i månaden
- Ej ta hormonella preventivmedel (hormonspiral är tillåtet)
- Ej planera att bli gravid under studiens gång
- Ej ha haft en neurologisk eller psykisk sjukdom (t ex epilepsi, drogmissbruk)
- Ej ta kortison, bensodiazepiner eller läkemedel mot endometrios
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott mot PMS
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna

Totalt består studien av 7 dagsbesök samt 2 telefonbesök under ca 8 månader. I studien sker inga övernattningar. Studien kommer att genomföras i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg samt i Finland.

Det finns möjlighet att få reseersättning vid deltagande i studien. Samt 50 sek i månaden, när du använder din egen mobiltelefon för registrering.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-303399, maila info@ctc-ab.se eller skicka en anmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 06/02-20. Senast ändrad: 21/09-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.