NYTT PREVENTIVMEDEL FÖR MÄN

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vill ni som par vara pionjärer i en studie om manligt preventivmedel?

Bor i Stockholmsområdet.

Är ni allmänt friska och lever i ett sexuellt aktivt förhållande sedan minst ett år.

Är mannen 18-50 år och kvinnan 18-34 år och vill ni veta mer?

Välkomna att kontakta oss!
WHO-center på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
Forskningsmottagning QB:84
Karolinska vägen 37 A
171 76 Stockholm
whocenter.kk.solna.karolinska@sll.se
Tel 072-254 23 85


Studien är godkänd av Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden

Upplagd: 04/02-20. Senast ändrad: 22/02-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Caroline Frisendahl.