fMRI study on attention and emotion

Detta är en två-dagars studie som tar 2 timmar den första dagen och ungefär 1 1/2 timmar den andra dagen (24 timmar senare) vid Stockholms University Brain Imaging Center (SUBIC). På båda dagarna kommer du att se bilder på en skärm medan vi mäter din hjärnstruktur och funktion med magnetisk resonansavbildning (MRI). Du ligger i MR-skannern och ombeds att svara på bilderna genom att trycka på en knapp. Vi ber dig att genomföra två korta datoriserade uppgifter utanför skannern och att fylla i ett par korta frågeformulär (om din hälsostatus och metall i din kropp). Efter ditt deltagande har du möjlighet att ställa frågor och lära dig mer om vår forskning.


This is a two-day study that will take 2 hours the first day and approximately 1 1/2 hours the second day (24 hours later) at Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC). On both days you will view pictures while we measure your brain structure and function with magnetic resonance imaging (MRI). You will lie in the MR scanner and are asked to respond to the pictures by pressing a button. We will ask you to complete two short computerized task outside of the scanner and to fill out a couple of short questionnaires (on your health status and metal in your body). After your participation, you will have the opportunity to ask questions and learn more about our research.

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • 18-35 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

600 SEK

Upplagd: 24/01-20. Senast ändrad: 24/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Tove Hensler.