Bloddoping

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Projektet syftar till att färdigställa ett nytt test för att spåra autologa blodtransfusioner (doping) med hjälp av skillnader i röda blodkropparnas proteiner, som sker i samband vid infrysning och upptining blod.

Vi söker ditt deltagande för att ta prover som kommer analyseras i WADA-ackrediterade (World Anti Doping) laboratorium som en del av utvärderingen av testet.

Inför studien sker en informationsträff och sedan hälsokontroll. I studien ingår ett antal tillfällen för blodprover (5–10 tillfällen), bloddonation (1) och återtransfusion (1) av ditt eget blod. Inledningsvis sker hälsokontroll och bloddonation (februari), innan ett uppehåll på 6-8 veckor innan resterande provtillfällen.

En enhet blod (á 450 mL) blod kommer att tappas från en ven på underarmen. Detta utförs precis som vid normal blodgivning under standardiserade former på Blodgivningscentral. Blodpåsarnas innehåll separeras sedan så att de röda blodkropparna tas undan för frysförvaring. Efter din bloddonation och inledande blodprover så kommer blodet återtransfunderas till dig. Den genomförs av leg. läkare som tillsammans med en leg. sjuksköterska även ansvarar för övervakning före, under och efter transfundering. De röda blodkropparna tillförs intravenöst via venkanyl på handrygg eller underarm. Besöken för donation och återtransfusion tar cirka en timme vardera. Besök för blodprover tar cirka 20 minuter och sker under kontorstid.

Efter avslutad studie erhålls ersättning på 2300–4800 SEK beroende på antalet blodprov som lämnas. Du har rätt att när som helst avbryta studien utan att motivera varför.

Studien äger rum i Umeå: Umeå Biotech Incubator (Ålidhöjd) och Umeå Universitetssjukhus (Blodcentralen)

Inklusion (för att delta i studien):
• Svenskt personnummer
• Svensktalande
• Ej rökare
• 20–40 år
• Ingen blodburen sjukdom
• Inte gett blod de 3 senaste månaderna
• Ej elitidrottare (tävling ej tillåtet under och 1 månad efter studien)

OM DU ÄR INTRESSERAD:
Anmäl dig här eller skicka ett mail till: johan.jakobsson@protestdx.com så får du mer information!

Upplagd: 20/01-20. Senast ändrad: 21/03-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Christer Malm.