Mikroneurografi (armen)

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Syftet med studien är att undersöka signalerna som kommer från sensoriska receptorer i muskler, när människor utför enkla rörelser, som t.ex. att flytta handen till en ny position.

Vi registrerar verksamheten i enskilda sensoriska receptorer med hjälp av mikroneurografi. Detta innebär att placera en mycket tunn elektrodnål (diameter = 0,2 mm, topp diameter 0,005 mm) i området för den radiala nerven på höger överarm.

På handryggen (på höger hand) fäster vi en sensor (med dubbelhäftande tejp) som ger information om position och hastighet av rörelsen som sker i handen.
Aktiviteten i underarmens muskler kommer att registreras genom 8 stycken ytelektroder som fästs med dubbelhäftande tejp på huden.
Under tiden för registrering kommer du få utföra en uppgift som kräver rörlighet i handleden (du får testa uppgiften innan registrering påbörjas).

Ett försök pågår i ca 5 timmar. Ersättning utgår med 150 kr för varje påbörjad timme. Ersättningen är skattepliktig.

Inga risker för din fysiska och psykiska hälsa förväntas resultera från metoder, utrustning och aktiviteter som används i detta experiment. Mikroneurografi är en riskfri metod under förutsättning att det utförs av behöriga personer. Medan det finns en teoretisk risk för infektion och trauma, har hundratals mikroneurografi experiment utförts i detta labb sedan 1960-talet, och ingen sådan infektion eller långsiktigt trauma har någonsin rapporterats.

En framgångsrik mikroneurografi kräver att deltagarna inte upplever obehag. När man penetrerar skalet på nerven kan vissa personer uppleva övergående obehag som försvinner när elektroden placeras i nerven. Om deltagarna fortsätter att uppleva obehag kommer experimentet avbrytas omedelbart.

Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem.
Deltagande i projektet bygger på frivillighet och därför kan du när som helst avbryta din medverkan utan att förklara varför.

Krav för att delta i försöket:
Du ska vara mellan 18-35 år, högerdominant (använda höger hand när du skriver med penna), neurologiskt frisk och vara beredd på att sitta stilla en längre stund. Du ska även ha svenskt personnummer alt samordningsnummer (som man får av skatteverket).

Om du vill delta, kontakta Carola Hjältén (projektassistent)
Mail: carola.hjalten@.umu.se
Tel: 072-208 75 58

Upplagd: 20/01-20. Senast ändrad: 10/02-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Carola Hjalten.