Hur ska gång/cykelvägar utformas?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
För att staden ska vara tillgänglig för alla trafikanter behöver gång/cykelvägar utformas på ett sätt som gör det lätt för fotgängare och cyklister att ta sig fram året runt. Forskargrupperna i Miljöpsykologi och Trafikteknik vid Lunds tekniska högskola samarbetar med Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, för att ta reda på vilka faktorer som bidrar till att en gång/cykelväg fungerar tillfredsställande.

Vi söker dig som:
- Ser bra, med eller utan glasögon/linser
- Behärskar svenska i tal och skrift
- Är mellan 18 och 35 år

Du som deltar i studien kommer att gå eller cykla en sträcka (i Johannelund) om cirka 200 meter, och besvara ett frågeformulär om hur du upplevde sträckan. Sträckan kommer att filmas av en drönare på 100 meters höjd, men det kommer inte att gå att identifiera personerna på filmen. Deltagandet tar cirka 60 minuter.

Det går att delta på eftermiddagen 14.30-15.30 & 16.00-17.00, samt på kvällen, 19-20.

Upplagd: 16/01-20. Senast ändrad: 22/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Johan Rahm.