Vill du delta i en koststudie?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Anmäl intresse här (uppstart i januari/februari):
https://www.accindi.se/studies/25_vill-du-delta-i- en-koststudie


I RågVikt2-studien undersöker vi hur råg- och veteprodukter påverkar kroppsvikt och kroppsfett. Vi söker män och kvinnor i åldern 30-70 år, med BMI 27-35 kg/m2, som önskar att gå ned i vikt.

Du kan inte delta i studien om du:
- Röker, snusar eller använder nikotinpreparat (inkl. e-cigaretter).
- Är under läkemedelsbehandling för typ-2 diabetes.
- Är gravid eller ammar.
- Har typ-1 diabetes, sköldkörtelrubbning, kroniska magtarmsjukdomar (t.ex IBS eller crohns) eller har genomgått större operationer i magtarmkanalen (t.ex gastric bypass eller tarmresektion).

Samtliga besök i studien (10-12 besök totalt) sker på Idrottshögskolan i Göteborg (nära Scandinavium och Ullevi).

Du kan när som helst och utan vidare förklaring avbryta ditt deltagande i studien.

Studien genomförs av avdelningen för livsmedelsvetenskap, institutionen för biologi och bioteknik, Chalmers tekniska högskola.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten.
Upplagd: 14/01-20. Senast ändrad: 11/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Kia Iversen.