Studie 248, friska män 18-65 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska män, 18–65 år, till en läkemedelsstudie med ett läkemedel under utveckling mot kognitiv störning.

Syftet med studien är att undersöka hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen samt studera dess säkerhet och tolerans.

Målgrupp: friska män, 18–65 år.

Kriterier för deltagande:
- BMI mellan 18–30 kg/m2
- Vara frisk
- Ej ta några läkemedel
- Ej röka/snusa
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag under studiens gång samt 3 månader efter dos (dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal)

Studien består av 6 besök på vår klinik i Uppsala. Screening, ett dosbesök samt 5 uppföljningsbesök de 4 följande dagarna. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i en natt och få en injektion av läkemedlet.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller besök forskningsperson.se.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 08/01-20. Senast ändrad: 29/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.