Studie 258, friska

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–45 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att undersöka hur födointag påverkar kroppens upptag av ett läkemedel mot njursjukdom. Läkemedlet är en modifiering av ett redan godkänt läkemedel och intas via en kapsel som du sväljer.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–45 år.

Kriterier för deltagande:
- BMI mellan 18,5–30 kg/m2
- Vara frisk
- Ej ta några läkemedel
- Ej röka/snusa
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Totalt består studien av 4 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, 2 dosbesök samt ett uppföljningsbesök (som för män genomförs som ett telefonsamtal). Vid varje dosbesök kommer du att övernatta 2 nätter (totalt 4 nätter under studien) och få en enkeldos av läkemedlet. Vid det ena besöket kommer du att få ta läkemedlet på fastande mage och det andra ihop med frukost.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller anmäl dig här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 03/12-19. Senast ändrad: 03/03-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.