Deltagare sökes för studie om korttidsminnet

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Projektet syftar till att studera hur korttidsminnet fungerar, genom att använda funktionell hjärnavbildning för att mäta hur hjärnan arbetar då man försöker minnas ett antal stimuli under en kort period. Vi söker friska vuxna personer (18-45 år) för deltagande i detta projekt.

Du kommer att träffa en försöksledare vid två tillfällen, då Du kommer att få utföra en uppgift som går ut på att minnas stimuli som presenteras på en datorskärm. Dessa presenteras både medvetet och omedvetet och kommer därför att vara svåra att se. Du kommer många gånger uppleva att du inte såg något stimuli alls! Denna uppgift får Du göra både utanför men också i magnetkameran medan vi avbildar vad som sker i Din hjärna. Vid första tillfället kommer du till institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, fysiologisektionen, där du tränas på uppgiften. Vid det andra tillfället några dagar senare kommer Du till universitetssjukhuset där Du utför uppgiften i magnetkameran. Det första tillfället beräknas ta ca 1,5 timme och det andra tillfället ca 2 timmar.

Det finns inga kända risker med magnetkameraundersökningar. Dock kan det i enstaka fall ske att man upplever att man inte kan prestera maximalt eller att man upplever det obehagligt att delta, t ex på grund av begränsad rörelsefrihet i magnetkameran.

Upplagd: 01/11-19. Senast ändrad: 01/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Marie Dornheim.