Studie 250 - friska 18-55 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–55 år, till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett potentiellt framtida läkemedel mot leversjukdom som uppkommer till följd av en ärftlig brist på proteinet alfa-1-antitrypsin.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och friska infertila kvinnor, 18–55 år.

Kriterier för deltagande:
- BMI mellan 18–32 kg/m2
- Ej ta några läkemedel
- Ej röka
- Ej ha haft någon allvarlig leversjukdom
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 4 månaderna
- Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
- Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet

Totalt består studien av 9 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt 7 uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 3 nätter och få en enkeldos av läkemedlet.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Skicka en intresseanmälan via länken.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 31/10-19. Senast ändrad: 30/03-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.