Inverkan av höga blodfetter på blodkärlfunktionen.

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker dig som frisk försöksperson där vi studerar kärlfunktionen i din arm med ultraljud. Under detta kommer vi pumpa upp flera blodtrycksmanschett runt din arm för att göra mätningar. Samtidigt kommer du få en blodtrycksmanschett runt benet som pumpas upp i cykler a 5 minuter.

Man kommer på 2 stycken besök en med benmanschett och en utan. Undersökningen tar ca 1.5 h per tillfälle. Vi tar även blodprover före undersökningen.

Bakgrund:
Det har nyligen föreslagits att skadan efter hjärtinfarkt kan begränsas om man i samband med återställandet av blodflödet i kranskärlet samtidigt genomför korta episoder av syrebrist i en annan kroppsdel, tex det ena benet. Detta benämns remote konditionering. Det finns resultat som tyder på att detta skydd är nedsatt vid förhöjda blodfetter. Det är dock oklart huruvida patienter med förhöjda blodfetter har nedsatt skyddseffekt av remote konditionering.

Syftet med den aktuella undersökningen är därför att undersöka huruvida förekomst av förhöjda blodfetter motverkar den blodkärlskyddande effekten av remote konditionering i armen.Vi vill att du som läser detta ska bli intresserad och vara en av våra friska försökspersoner i studien.

Är du intresserad? Skriv upp dig!

Upplagd: 28/10-19. Senast ändrad: 28/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Oskar Kovamees.