Donera blod för cellodling och bidra till läkemedelsutveckling

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
CellProtect Nordic Pharmaceutical (CPNP), en litet bioteknikföretag, har i samarbete med Hematologiskt Centrum utvecklat en helt ny behandlingsmetod för cancersjukdomen myelom, som är baserad på att patienternas egna NK celler, en speciell typ av vita blodkroppar med specifik förmåga dödar tumörcellerna.

Tillverkningsprocessen är godkänd av läkemedelsverket och läkemedlet (de framodlade NK cellerna) har redan använts för behandling av myelomapatienter i en klinisk Fas I-studie med lovande resultat. Nu ligger fokus på att optimera tillverkningsprocessen för att möta de krav som fortsatta kliniska prövningar ställer och då behövs dina celler som startmaterial för odlingarna. Detta sker genom att du donerar 450 ml blod på samma sätt som vid en vanlig bloddonation. Själva proceduren tar 15-30 minuter, men du bör räkna med att hela besöket tar 45-60 min. Detta sker på Blodcentralen, Karolinska Universitetssjukhuset enligt deras väl inarbetade rutiner, vilket medför kontroll av ditt blodtryck, vikt, Hb och standardvirustester (se nedan). Efter tappningen så separerar vi ut dina vita blodkroppar och använder dem som startmaterial i våra odlingar.

Precis som för vanliga blodgivare, så behöver ett blodprov att tas för kontroll av blodgrupp, blodstatus och möjlig smitta (virus) för att bedöma om du anses lämplig för studien.

Det är bra om du redan är en registrerad blodgivare, men det är inget krav.

Om du väljs ut för studien, så får du en skattepliktig ersättning på 500 kronor.

Övergående smärta på provtagningsstället, obehag, lätt huvudvärk och trötthet kan förekomma.

Upplagd: 21/10-19. Senast ändrad: 21/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Nicolina Renkvist.