Kontroll av armrörelse

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Uppgiften utförs vid en av våra robotar. Du kommer att sitta vid utförandet av uppgiften.

Vid uppgiften kommer du att hålla i ett handtag med din högra hand, handtaget är kopplat till en robotarm. På din högra hand och underarm kommer du ha ha en ”handske” som möjliggör att din hand kan fästas vid handtaget och din underarm kan glida friktionsfritt på underlaget.

Uppgiften innebär att spela ett enkelt dataspel. Det kommer finnas en markering och flera målpunkter, dessa visas på en bildskärm. Markeringen (en vit prick) symboliserar din högra hand.
Du ska flytta markören i en så rak linje som möjligt från en målpunkt i mitten till en målpunkt som lyser upp grön. Ibland kommer roboten att dra eller putta din hand bort från målpunkten i mitten, men din uppgift är fortsatt densamma dvs att hålla markören stilla i mitten och sedan, så fort som möjligt, fortsätta med markören till den målpunkt som lyser grönt.

Registrering av muskelaktivitet kommer att ske på din högra arm, axel och bröstmuskel, genom att ytelektroder fästs på huden med tejp. Det är inte förknippat med smärta.

Syftet med studien är att analysera samspelet mellan olika muskler under utförande av en uppgift.

Experimentet beräknas pågå i cirka 3 timmar.
Ersättningen för att delta är 100 kr för varje påbörjad timme.

Riskbedömning:
Försöket är helt utan risk.

För att komma ifråga som deltagare måste du vara:
• 18-35 år
• Högerdominant (Skriva med höger hand)
• Neurologiskt frisk
• Normalt rörlig
• Max 180 cm lång (detta pga begränsningar i vår utrustning)
Du behöver även ha svenskt personnummer alt samordningsnummer (som man får av skatteverket om man stannar längre än 1 år i Sverige).

Om du vill delta, kontakta Carola Hjältén
Mail: carola.hjalten@umu.se
Tel: 072-208 75 58

Upplagd: 21/10-19. Senast ändrad: 11/02-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Carola Hjalten.