Studie om inomhusbelysning och tillgänglighet 

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker deltagare, 18-35 år, till ett forskningsprojekt om brukares upplevelse av belysning och tillgänglighet i inomhusmiljöer.

Deltagare förväntas ha normal syn (det kan vara genom att ha glasögon eller kontaktlinser).

Som deltagare kommer du att bedöma två olika ljusförhållanden antingen med glasögon som simulerar vanliga typer av synnedsättningar eller med din normala syn.

Studien kommer att genomföras i ljuslab på Lunds Tekniska Högskola och tar ca 45 minuter att medverka. Som tack för din medverkan bjuder vi på två biobiljetter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Pimkamol Mattsson, pimkamol.mattsson@arkitektur.lth.se

Upplagd: 07/10-19. Senast ändrad: 07/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Pimkamol Mattsson.