Studie av läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi genomför en studie för att utvärdera en modern läkemedelsbehandling mot typ 2-diabetes i jämförelse med den nuvarande standardbehandlingen. Vi undersöker om läkemedlen är olika effektiva när det gäller att minska risken för diabetes-komplikationer (i hjärta, njurar, fötter och andra organ) och förtida död. Ett av två läkemedel ges, slumpvis fördelat på två grupper patienter, som tillägg till vanlig behandling med kost och motion. Studien innebär ett besök för att påbörja deltagande och ev. lottas till behandling. Därefter sker uppföljning i princip inom den vanliga vården och information om komplikationer mm inhämtas från nationella sjukvårdsregister. Studien leds av Institutionen för Medicinska Vetenskaper vid Uppsala Universitet i samarbete med Akademiska Sjukhuset.

Är du intresserad att delta? Om du har typ 2-diabetes, som är nyligen upptäckt eller med varaktighet under 4 år, och om du inte använder två eller fler diabetesläkemedel, kontakta oss för mer information.

Forskningssjuksköterskor:
Carola Almström, e-post: smartest@medsci.uu.se
Telefon: 018- 611 43 72

Sofia Löfving, e-post: smartest@medsci.uu.se
Telefon: 018- 611 35 71


Upplagd: 30/09-19. Senast ändrad: 01/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Maria Pereira.