Försökspersoner till en studie som värderar immunologiska förändringar vid autoimmun sjukdom

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker försökspersoner till en studie som värderar immunologiska förändringar vid autoimmun sjukdom.
Vi söker friska frivilliga 18-70 år gamla.

-Studien innebär ett besök vid endokrin- och diabetesmottagningen, Akademiska Sjukhuset. Den totala undersökningstiden beräknas till 15 min. Blodprov för mått på sockernivå, insulinproduktion, sköldkörtelfunktion och kortisonnivå kommer att tas, liksom immunologiska prover.


Många av våra vanligaste sjukdomar är autoimmuna, dvs de beror på att vårt immunsystem istället för att angripa främmande mikroorganismer som virus och bakterier istället börjar angripa kroppens egna celler. Mekanismen för hur detta sker är till stora delar oklar. Några av de vanligaste autoimmuna tillstånden är typ 1 diabetes, över- och underproduktion på sköldkörteln, glutenintolerans och vitamin B12 brist. Det finns också mer ovanliga autoimmuna sjukdomar som kortisonbrist. I den aktuella studien avser vi att undersöka patienter med olika autoimmuna tillstånd och se om de har likartade immunologiska förändringar som har gjort att de utvecklat sjukdom. Som kontrollpersoner söker vi därför friska frivilliga och som inte är nära släkt med individer som har någon av ovan nämnda sjukdomar.
Vid Sektionen för endokrinologi och diabetologi, Akademiska Sjukhuset, bedriver vi forskning kring autoimmuna sjukdomar och särskilt typ 1 diabetes i syfte att utveckla nya behandlingar.
Viss ersättning ges för medverkan i studien.


Intresserad?
Kontakta forskaren Joey Lau Börjesson
Joey.Lau@mcb.uu.se

Upplagd: 24/09-19. Senast ändrad: 24/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Joey Lau.