Vi söker friska kvinnor 18-50 år för studie om kortisol och kortison

Vi söker friska kvinnor 18-50 år för att ta fram referensintervall för kortisol i plasma samt kortisol och kortison i saliv efter binjurebarkstimulering med Synacthen (sk Synacthentest) hos kvinnor som använder östrogeninnehållande p-piller och kvinnor utan östrogenbehandling.

Bakgrund: Vid binjurebarksvikt kan patienten inte producera tillräckligt mycket av det livsnödvändiga hormonet kortisol. Tillståndet är ovanligt men livshotande. Binjurebarksvikt kan diagnosticeras genom Synacthentest där läkemedlet Synacthen sprutas intravenöst, vilket stimulerar binjurarna att producera kortisol som sedan mäts i blodprov. Synacthentest är svårtolkat hos kvinnor som är gravida eller använder östrogeninnehållande p-piller eftersom östrogen ökar mängden bindarprotein för kortisol i blodet. Diagnosen binjurebarksvikt kan därför missas hos dessa patientgrupper. Vi vill undersöka om Synacthentest med mätning av kortisol och kortison i saliv ger bättre förutsättningar för att kunna diagnosticera binjurebarksvikt eftersom saliv saknar bindarprotein för kortisol.

Om du är en frisk kvinna i ålder 18-50 år som är villig att genomgå Synacthentest med blodprovstagning och salivsamling är du välkommen att delta som forskningsperson. Du kan inte delta om du är gravid, har eller har haft sjukdom i hypofys, sköldkörtel eller binjurar, har astma eller högt blodtryck. Du ska inte behandlas kontinuerligt med något läkemedel. Du får inte ha eller ha haft munsår veckan före undersökningen och du får heller inte ha hanterat eller behandlat annan person med någon typ av kortisonpreparat månaden före provtagningen.

Vi söker kvinnliga forskningspersoner till de två grupperna:
1. Kvinnor utan östrogenbehandling med regelbundna menstruationer som är villiga att genomgå synacthentest någon gång under tidsintervallet mellan menstruationens första dag fram till 12 dagar efter menstruationens första dag.
2. Kvinnor som använder p-piller som innehåller etinylestradiol, (t ex Abelonelle, Cilest, Estrelen, Estron, Prionelle med flera) och som är villiga att genomgå Synacthentest under p-pillerkartans andra eller tredje vecka.

Undersökningen utförs under en förmiddag och tar cirka 90 minuter. En forskningssjuksköterska tar blodprov och salivprov vid tre tillfällen samt ger läkemedlet Synacthen. Undersökningen kan medföra lätt smärta/obehag vid blodprovstagning och synacthenstimulering men förväntas i övrigt inte medföra risk eller biverkningar. Du omfattas av patientförsäkringen. Deltagande forskningsperson ersätts med två biobiljetter på SF-biograf.

Om du anmält ditt intresse kommer du att kontaktas av Camilla Ring, Forskningssjuksköterska vid Kliniskt forskningscentrum, NUS. Du kommer att få besvara några kort frågor samt att tidpunkt för undersökningen bokas då in.

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Kvinna
  • 18-50 år

Studien utförs i...

Umeå

Kompensation

2 biobiljetter

Upplagd: 18/09-19. Senast ändrad: 30/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är camilla ring.