Träning vid Parkinsons sjukdom – fåtal platser kvar!

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker personer med Parkinsons sjukdom som vill delta i en träningsstudie med start snarast! Träningen börjar vecka 38 (och innan dess vill vi träffa dig 3 gånger för olika undersökningar).

Syftet med studien är att jämföra hur olika träningsformer påverkar hjärnan hos personer med Parkinsons sjukdom.

Deltagande innebär att du kommer att lottas till antingen röst- och talträning (Flemingsberg) eller till balansträning (Solna). Det kommer att vara två träningstillfällen i grupp samt ett hemträningstillfälle per vecka under totalt 10 veckor. Före och efter träningen kommer undersökningar av gång- och balansförmåga, röst- och talförmåga, kognition samt avbildning av hjärnan med magnetkamera utföras. Samtliga undersökningar sker i Flemingsberg.
Vi söker dig som:
• Har fått diagnosen Parkinsons sjukdom
• Är minst 60 år (ingen övre åldersgräns)
• Klarar att gå inomhus utan hjälpmedel

Du kan ej delta om du:
• Har inopererad DBS, pump, pacemaker eller använder plåster för medicinering
• Lider av klaustrofobi
• Har kraftigt nedsatt hörsel som gör det svårt att höra utan hjälpmedel

Upplagd: 29/08-19. Senast ändrad: 09/09-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Malin Freidle.