Undersökning av lymfocyter

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Forskningsstudie vid KTA
Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Vi vill komma i kontakt med dig som med ditt deltagande vill lämna blod och därmed
bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska
behandlingar.
Studien utförs av Anocca AB som är ett svenskt bolag som testar och utvecklar
kroppsegna läkemedel mot allvarliga sjukdomar, inklusive cancer.
För att delta i studien måste du vara man eller kvinna mellan 18-45 år och inte
behandlas med vissa antiinflammatoriska eller immunsuppressiva läkemedel.
Du ersätts för din medverkan i studien.
Kontakta oss för mer information om du är intresserad.
E-post: forsokspersonkta.karolinska@sll.se eller
Tel: 08-585 85880, telefontid: kl. 9-15 må-fre.
Studien är godkänd av Etikprövningsmyndighet.
Deltagande forskningspersoners personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i
enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679).
Karolinska Trial Alliance är en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.

Upplagd: 29/08-19. Senast ändrad: 13/11-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är KTA KTA.