Är Du man, 18-40 år, med Diabetes typ 1 och vill delta som kontrollpatient i Forskningsstudie?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker Dig man 18-40 år och:
• Har diagnosticerats med diabetes typ 1 inom de senaste 3,5 åren.
• Väger mellan 50 och 100 kg.
• Inte medicinerar mot diabetes med annat än insulin.
• Inte har någon behandling med läkemedel som dämpar immunsystemet.
• För övrigt är huvudsakligen frisk.
Vi söker kontrollpatienter till en studie, som kontrollpatient kommer du inte att behandlas med något läkemedel utan skall endast medverka vid totalt 12 läkarundersökningar.
Studien är godkänd av Läkemedelsverket och en oberoende Etikprövningsnämnd. Deltagande patienters personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt och i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR 2016/679). Alla besök och resor är gratis. Studiedeltagarna får en ersättning om totalt 10 000 kr när alla besöken är genomförda. Efter första året får studiedeltagaren 2000 kr, sen 1000 kr efter år 2-4, och slutligen 5000 kr efter sista besöket år 5. Denna inkomst är skattepliktig.
Ansvarig läkare: Dr. Per-Ola Carlsson vid Uppsala Akademiska sjukhus och KTA fas 1-enheten. Medprövare: Dr. Marika Kvarnström vid KTA fas 1-enheten.
Studien kommer att gå på KTA Fas1-enheten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. För mer information eller anmälan, kontakta oss på tel: 08-585 858 80 eller mail: forsokspersonkta.karolinska@sll.se

Studien sponsras av NextCell Pharma AB
Stamceller förväntas förändra hur många obotliga sjukdomar kan behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans™, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för behandling av autoimmuna sjukdomar, primärt diabetes typ 1. ProTrans™ består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.


Upplagd: 28/08-19. Senast ändrad: 28/10-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är KTA KTA.