HÄLSOEFFEKTER PÅ MÄNNISKOR AV UTSLÄPP FRÅN BIODIESELFORDON

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker kvinnor och män som vill delta i en vetenskaplig undersökning med målet att klarlägga i vilken omfattning vi påverkas av små luftburna partiklar från förbränning av biodiesel i stadsmiljö.
Undersökningen genomförs i ett samarbete mellan Arbets- och Miljömedicin
vid Universitetssjukhuset i Lund och Avdelningen för Ergonomi och
Aerosolteknologi vid Lunds tekniska högskola (LTH).
Undersökningen kräver att Du kan avsätta fyra heldagar under loppet av några månader. Studien kommer att pågå under tiden oktober 2019 till mars 2020.
Du måste vara mellan 20 och 65 år och får inte regelbundet ta allergi-, hjärt och/
eller antidepressiv medicin. Du ska inte vara gravid, inte ha lungsjukdom,
och inte har några uttalade allergiska besvär. Du ska vara nikotinfri.

Viss ersättning utbetalas för förlorad arbetstid, reseersättning samt besväret.

Upplagd: 27/08-19. Senast ändrad: 27/10-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Eva Assarsson.