Vi söker friska försökspersoner för en studie om e-cigaretter

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi planerar att studera e-cigarettrökningens påverkan på blodkärl och blodproppsbildning i en studie under hösten, planerad start nu i oktober.

För att deltaga ska du:
- Man eller kvinna.
- Tidigare frisk i åldern 18-55 år.
- Ej använda läkemedel regelbundet.
- Du ska vara sällananvändare av cigaretter (”feströkare”, max 10 cigaretter per månad) eller snus (max 10 snuspåsar per månad).

Studien går till så att du som forsknignsperson vid två tillfällen kommer ”röka” e-cigarett. Vid ena tillfället med nikotin och vid det andra tillfället utan nikotin. Blodprover kommer att tas före och sedan vid två tillfällen efteråt. Vi kommer också mäta blodkärlens styvhet med tre olika pulsvågsmätare, dessa undersökningar innebär inget obehag för dig som forskningsperson. Blodcirkulationen i de minsta kärlen kommer också att mätas. Även denna undersökning innebär inget obehag. Tidsåtgång ca 3-4 timmar vid varje tillfälle uppdelat på två dagar.

Ekonomisk ersättning utgår med 1000kr.
Själva studien sker på Karolinska Kliniskt forskningscentrum Norr beläget på Danderyds sjukhus.

För frågor och kontakt:
Gustaf Lyytinen
Leg. läk
076-0249172
gustaf.lyytinen@sll.se

Upplagd: 23/08-19. Senast ändrad: 14/01-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Gustaf Lyytinen.