Hur påverkas tarmfloran av kost och typ av antibiotika?

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi vet att vissa antibiotika kan påverka vår tarmflora och att effekten kan kvarstå under några veckor. Graden av påverkan av olika preparat är inte tillräckligt studerad. Det är viktigt att veta vilka preparat som har minst effekt på tarmfloran så att vi ska kunna välja antibiotika med så begränsad påverkan som möjligt till framtida patienter. Det har nyligen utvecklats nya metoder för att mer exakt kunna undersöka hur tarmfloran påverkas av olika antibiotikabehandlingar. I den här studien kommer vi att använda oss av sådana metoder för att jämföra effekten av tre antibiotika som används för behandling av lunginflammation.

Vad innebär det att medverka i studien?

Du får genomgå en läkarundersökning med kontroll av hjärta, lungor, blodtryck och blodprovtagning för att kontrollera att du är frisk. Därefter får du lämna ett avföringsprov och lottas till behandling med ett mycket vanligt antibiotikum som används till exempel mot lunginflammation (fenoximetylpenicillin, amoxicillin eller amoxicillin-klavulansyra), 3 tabletter dagligen i totalt 5 dagar, eller ingen behandling (endast provtagning). Därefter lämnar du uppföljande avföringsprov vid totalt 7 tillfällen under 1 års tid. Proverna skickas per post till mikrobiologen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Kriterier för att delta:

18 år eller äldre
Frisk (ingen allergi, astma, inga läkemedel eller kronisk sjukdom)
Ingen antibiotikabehandling senaste året
Ingen planerad resa utanför Europa kommande året
Ej gravid eller planerad graviditet under studieperioden
Ingen känd allergi mot fenoximetylpenicillin, amoxicillin och amoxicillin-klavulansyra

Intresserad?

För mer information och anmälan är du välkommen att maila läkare:
Hanna Montelin, Infektionskliniken Akademiska sjukhuset, Uppsala,
hanna.montelin@medsci.uu.se. I andra hand kan du ringa på mobilnummer 0702-519204.
Övriga medverkande forskare i studien är överläkare Thomas Tängdén och läkare Johanna Lundberg, infektionskliniken, Akademiska sjukhuset.

Ersättning
Som ersättning får deltagaren 1500 kr.

Studien är godkänd av Etikmyndigheten och Läkemedelsverket.

Upplagd: 20/08-19. Senast ändrad: 15/04-20. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Hanna Montelin.