Studie 122, metodstudie utan läkemedel

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–40 år, till en metodstudie.

Studien kommer utvärdera hur väl en metod (mikrodialys) fungerar för att mäta lokala nivåer av biomarkörer i knät. En biomarkör är ett ämne (till exempel laktat, glukos) som kan visa på en kroppslig förändring till följd av sjukdom, läkemedelsbehandling eller annan yttre påverkan. Syftet är att kunna använda metoden vid utvecklingen av läkemedel mot ledsjukdomar.

Målgrupp: Friska män och kvinnor

Kriterier för att delta:
• Ha ett BMI mellan 18–30 kg/m2
• Väga mellan 50–100 kg
• Vara frisk
• Ej ha opererat sina knän
• Ej vara gravid eller ammande

I studien sker totalt 2 besök på vår klinik i Uppsala och ett uppföljande telefonsamtal under en period på ca 3 veckor. Vid besök 2 kommer det genomföras en mikrodialys i ditt knä. Mikrodialys är en väletablerad teknik som innebär att du får en tunn kateter instucken i anslutning till din knäled med syfte att mäta nivåer av biomarkörer. Du kommer att få lokalbedövning för att undvika smärta.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök www.forskningsperson.se eller skicka en anmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 05/08-19. Senast ändrad: 05/10-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.