Studie 154 - del II, friska kvinnor

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska kvinnor mellan 18 och 65 år till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av ett läkemedel mot hjärnsvullnad vid akut trauma. I studien utvärderas hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

För att kunna delta i studien behöver du:
- vara mellan 18-65 år
- ha ett BMI mellan 18-30kg/m2 (och väga mellan 50-90 kg)
- vara frisk och ej ta några läkemedel
- ha för studien godkända preventivmedel/passerat klimakteriet

I studien sker totalt 4 besök på vår klinik i Uppsala. Studien kommer att pågå i ca 2 månader. Besök 1 är ett dagsbesök och består av information och hälsokontroll. Vid besök 2 kommer du att få övernatta 6 nätter och få läkemedlet intravenöst vid upprepade tillfällen. Besök 3 och 4 är uppföljande dagsbesök.

Har du redan deltagit i del I av studie 154 kan du tyvärr inte delta i denna.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här nedan.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 24/06-19. Senast ändrad: 24/08-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.