Kost-studier för Personer med IBS i Göteborg

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Sahlgrenska Universitetssjukhuset söker personer med IBS till två forskningsstudier.

Studierna avser att jämföra effekten av två olika dieter på symtom och tarmflorans sammansättning hos patienter med IBS.
Vi söker vuxna (18-75 år) med IBS (irritable bowel syndrome)

Du får inte ha någon annan svår tarm-, hjärt-, lever-, neurologisk eller psykiatrisk sjukdom, ej heller äta specialkost, ha matallergi eller födoämnesöverkänslighet, vara gravid eller ammande.
Du kommer att noggrant följa två olika dieter under 14 + 14 dagar, (eller 7 + 7 dagar) med ca 2 veckor mellan dieterna där du äter och lever som vanligt.

Alla studierelaterade besök och provtagningar är kostnadsfria, likaså merparten av maten som konsumeras under dietperioderna. Och du får ekonomisk ersättning.

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.

Upplagd: 17/06-19. Senast ändrad: 13/12-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Joost Algera.