Vi söker fler kvinnor under 2020-2021 som vill delta i studien "Effekter av periodiserad konditionsträning utifrån mens-/p-piller cykeln hos unga idrottande kvinnor"

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi vill under 2019 - 2021 prova ut ett nytt sätt att optimera konditionsträning för kvinnor. Vi tror att man kan få en bättre träningseffekt om man styr sin träning utifrån menstruationscykeln eller p-piller cykeln. Män har alltid en relativt konstant nivå av sitt könshormon testosteron, medan kvinnors könshormoner varierar under menstruations-/p-piller cykeln. Som de flesta känner till är testosteron ett anabolt hormon, dvs det hjälper till att bygga upp kroppen när man tränar. Nu har man också funnit att kvinnliga könshormoner har vissa effekter då man konditionstränar. Vi vill därför undersöka om effekter av fysisk aktivitet på konditionen påverkas av var i menscykeln som kvinnor är vid träning. För att lära oss mer om dessa effekter söker vi nu försökspersoner som vill delta i denna forskningsstudie som består av ett in-testtillfälle, en träningsperiod på 16 veckor samt ett ut-testtillfälle. Studien inklusive tester och blodprover genomförs vid Umeå universitet och Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Vi söker friska kvinnor i åldern 18-35 år som har konditionstränat ca 3 ggr/v och kan fortsätta att göra det 12 ggr/månad i 4 månader under 2019-2021. Du får inte röka. Du måste ha regelbundna menstruationer, dvs ca 28 dagars cykler (kan variera mellan 21-35 dagar). Vi söker både försökspersoner som inte använder p-piller och försökspersoner som använder p-piller.
Träningsstudiens upplägg: Försökspersonerna indelas slumpvis genom lottning i tre olika träningsgrupper.
Grupp 1: Högintensiv konditionsträning från dag 1 till dag 14 i menscykeln (i 28 dagars cykel)
Grupp 2: Högintensiv konditionsträning från dag 15 till dag 28 i menscykeln (i 28 dagars cykel)
Grupp 3: Regelbunden konditionsträning under hela menscykeln.

All konditionsträning bedrivs 5 ggr/v under de veckor man tränar intensivt och 1 ggr/v de andra veckorna. Konditionsträningen kommer att bedrivas som 2 pass distans, 2 pass långa intervall och 1 pass korta intervall eller motsvarande under de två högintensiva veckorna och 1 pass kondition/v under de andra två veckorna. Träningspassen kan bestå av t.ex. löpning, cykling, spinning och ev gympa/aerobicpass med korta intervaller 2-3 min och långa intervaller 6-7 min. All annan träning som du bedrivit tidigare (t.ex. styrketräning, yoga, bollsport etc) fortsätter du med som vanligt. Du för en träningsdagbok över all träning och noterar hur du mår under träningspassen.

Blodprover, mätning av längd och vikt samt undersökning av kroppssammansättning sker på morgonen vid Kliniskt forskningscentrum, NUS, och cykeltest kommer att utföras på eftermiddagen i labbet vid Inst för Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, innan träningsperiodens början och efter träningsperiodens slut. Testet som består av ett väl beprövat konditionstest med bestämning av maximalt syreupptag, respiratorisk kvot, aeroba- och anaeroba trösklar görs med cykelergometer. Blodprover som tas samma dag som testdagen för in- respektive ut-test visar hur bl.a. hormonerna reagerat på träningen. Du får också fylla i ett formulär hur du mår före och efter träningsperioden. Totalt tar hela försöket tar ca två timmar, en timme på fm och en timme på em.

Om du anmält intresse av att delta i projektet kommer du att kontaktas av Lisbeth Wikström-Frisén, Avdelningen för idrottsmedicin. Du får då mer information och möjlighet att ställa frågor. Innan första testtillfället får du fylla i en hälsoblankett om ditt hälsotillstånd och fylla i en samtyckesblankett för att ange att du frivilligt vill delta. Du får även möjlighet att delta på informationskvällar som kommer att genomföras under 2019-2021, på avdelningen för Idrottsmedicin i Umeå. Tag möjligheten att komma på info träffar genom att anmäla ditt intresse här.

Upplagd: 11/06-19. Senast ändrad: 10/01-21. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är lisbeth WikstromFrisen.