Studie 225 - Del I, friska 18-70 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska personer, 18–70 år, till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett potentiellt framtida läkemedel för att förebygga och behandla sår på fingrar hos patienter med en autoimmun sjukdom, systemisk skleros (sklerodermi).

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolererbarhet samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen.

Målgrupp: friska män och kvinnor, 18–70 år.

Kriterier för deltagande:
- BMI mellan 19–30 kg/m2
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Vara villig att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril (män) SAMT godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal (kvinnor)

Studien består av 3 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt ett uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 3 nätter och få en dos av läkemedlet eller placebo.

Under studiens gång bör du skydda dig mot direkt solljus.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en anmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 03/06-19. Senast ändrad: 04/11-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.