Studie 202, friska 18-55 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker män och icke-fertila kvinnor, 18–55 år, till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att studera ett läkemedels säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen. Det potentiellt framtida läkemedlet är till för att behandla halsbränna och sura uppstötningar vid sådan sjukdom.

Målgrupp: Friska män och icke-fertila kvinnor

Kriterier för att delta:
- Ha ett BMI mellan 18–30 kg/m2
- Väga mellan 50–100 kg
- Vara frisk
- Ej ta några läkemedel eller kosttillskott
- Ej röka eller snusa regelbundet
- Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär vid heterosexuella samlag, dvs kondom/vara steril SAMT att dess partner behöver använda godkända preventivmedel/vara steril/postmenopausal
- Kvinnor behöver vara sterila eller ha passerat klimakteriet

I studien sker totalt 4 besök på vår klinik i Uppsala under en period på ca 7 veckor. Vid besök 2 och 3 kommer du få övernatta i 3 nätter (totalt 6 nätter). Det är vid dessa besök som du kommer att få inta studieläkemedlet.

Du får ersättning för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 29/05-19. Senast ändrad: 29/06-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.