Studie 163, friska män och kvinnor (ej fertila)

Är du intresserad av att delta i en läkemedelsstudie?

Vi söker friska män och kvinnor (ej fertila) mellan 18-50 år för deltagande i en läkemedelsstudie.

Studien inleds med ett hälsokontrollbesök. Sedan kommer du på ett besök med 2-3 övernattningar samt ett kortare uppföljningsbesök. Studien genomförs på CTC:s klinik i Uppsala.

Kriterier för deltagande:
- Friska män och kvinnor (ej fertila) 18-50 år
- BMI: 18-30 kg/m2
- Vikt: 50-90 kg
- Du får inte använda nikotin regelbundet (rökning/snusning mer än 3 ggr/vecka är ok fram till hälsokontrollen)
- Måste vara villig att använda för studien godkända preventivmedel.

Ersättning ges för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Anmäl Dig Här!

Vi söker dig som är...

  • Man eller Kvinna
  • 18-50 år

Studien utförs i...

Stockholm

Kompensation

8530 SEK

Upplagd: 10/05-19. Senast ändrad: 17/07-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.