Bearbetning av ord - EEG-experiment

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker deltagare till ett experiment om ordförståelse och ordassociation som undersöks med hjälp av elektroencefalografi (EEG), en helt ofarlig mätmetod som mäter hjärnans elektriska aktivitet. Experimentet utförs vid Psykologiska Institutionen på Stockholms Universitet dagtid och deltagande tar ungefär en timme och en kvart (inklusive förberedelser).

Deltagande belönas med 200 SEK i form av superpresentkort som går att använda i mer än 150 butikskedjor.


Vi söker deltagare som:
-Är 18 till 40 år gamla
-Inte har läs- och skrivsvårigheter
-Talar Svenska som sitt förstaspråk

Upplagd: 25/04-19. Senast ändrad: 12/08-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Rasmus Eklund.