Studie 226, friska personer 18-65 år

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska män och kvinnor (ej fertila) mellan 18–65 år till en läkemedelsstudie.

I studien kommer du att få testa ett framtida läkemedel som har till syfte att minska den inflammation som uppstår i hjärtmuskeln vid en hjärtinfarkt.

Syftet med studien är att undersöka läkemedlets säkerhet och tolerans samt hur det tas upp, fördelas och utsöndras i kroppen. Vissa grupper kommer också att få testa läkemedlet i samband med ett redan godkänt läkemedel (Midazolam). Läkemedlet har testats tidigare i människa och har då tolererats väl.

Målgrupp: friska män och kvinnor (ej fertila) 18–65 år.

Kriterier för att delta:
- BMI mellan 19–30 kg/m2
- Ej ha några sjukdomar eller allvarlig sjukdomshistoria
- Ej ta några läkemedel eller vitaminer
- Ej röka/snusa regelbundet
- Ej ha deltagit i annan läkemedelsstudie senaste 3 månaderna
- Kvinnor behöver vara sterila eller postmenopausala
- Män behöver vara villiga att använda dubbelbarriär (dvs kondom samt att dess kvinnliga partner behöver använda godkända preventivmedel)

Totalt består studien av 4 besök på vår klinik i Uppsala. En hälsokontroll, ett dosbesök samt två uppföljningsbesök. Vid dosbesöket kommer du att få övernatta i 2, 4 eller 5 nätter beroende på vilken grupp du tillhör.

Du får ersättning för ditt deltagande (6 900-13 700 kr) samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 12/04-19. Senast ändrad: 07/10-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.