Studie 154 - del I, friska kvinnor

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Vi söker friska frivilliga forskningspersoner mellan 18-65 år till en läkemedelsstudie.

Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och tolerans av ett läkemedel mot hjärnsvullnad vid akut trauma. I studien utvärderas hur läkemedlet tas upp, fördelas och utsöndras av kroppen.

För att kunna delta i studien behöver du:
- vara mellan 18 och 65 år
- ha ett BMI mellan 18-30kg/m2 (och väga mellan 50-90 kg)
- vara frisk och ej ta några läkemedel
- ha för studien godkända preventivmedel/passerat klimakteriet.

I studien sker totalt 3 besök på vår forskningsklinik i Uppsala. Studien kommer att pågå i ca 4-6 veckor. Besök 1 består av information och hälsokontroll. Vid besök 2 kommer du att få övernatta 2 nätter. Under detta besök kommer du att få en intravenös enkeldos av läkemedlet. Besök 3 är ett avslutande besök.

Läkemedlet har aldrig tidigare testats på människor men har visat sig säkert vid djurstudier.

Du får ersättning för ditt deltagande samt reseersättning.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99, besök forskningsperson.se eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 10/04-19. Senast ändrad: 24/08-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.