Smak och mättnadseffekt av mat med olika viskositet

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Plats:
Studien kommer att äga rum i NOVUM:s lokaler som ligger i Flemingsberg.
Adress: Hälsovägen 7, plan 3
141 04 Huddinge
Till Flemingsberg tar du dig enklast med pendeltåg 36 mot Södertälje.

Protokoll:
Studien består av 3 tillfällen; 1 introduktionsmöte vilket inkluderar en måltid om man väljer att delta, följt av 2 möten som enbart består av en måltid. Varje möte bokas med ca 1 veckas mellanrum. Informationsmötet tar ca 15 minuter och måltiden tar upp till 45 min. Alla möten sker vid frukost (07:00-09:00) under överenskomna tider.

Genomförande:
Under första träffen kommer vi att ha ett kort introduktionsmöte där vi ger dig information om vår studie och du får fylla i ett antal formulär. Om du uppfyller samtliga antagningskriterier och väljer att delta i studien kommer du att äta en måltid under introduktionsmötet. Introduktionsmåltiden följs av ytterligare två möten som enbart består av en måltid. I samband med alla måltider kommer du att fylla i ett antal olika formulär. Du kommer även att vägas inför varje måltid och samtliga måltider kommer att spelas in med videokamera.
Samtliga måltider består av havregryn i olika former, med avsikt att utvärdera olika mategenskapers effekt på smak och mättnad.
Middag skall intas senast tolv timmar innan den bokade frukosten och vara liknande vid samtliga tillfällen. Du skall dessutom undvika kraftig fysisk aktivitet 24 timmar innan experimenttillfället.

Vi söker:
Friska (d.v.s. ingen tidigare ätstörning), normalviktiga kvinnor som är icke-tobaksanvändare med normal fysisk aktivitet, i åldrarna 18-28 år. Ingen specifik matallergi, som krockar med vad vi serverar, eller pågående graviditet/amning bör heller förekomma.

Ersättning ges i form av 3 biobiljetter och en kostnadsfri kroppsanalys samt 3 gratis måltider.

Om du uppfyller de önskade kriterierna och fortfarande är intresserad anmäl dig som vanligt på Studentkaninen så kontaktar vi dig för att bestämma en första träff.

Vi ser fram emot ditt deltagande!

Upplagd: 23/03-19. Senast ändrad: 22/06-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Billy Langlet.