Studie 163, friska män och kvinnor (ej fertila)

Denna studie är avslutad och tar tyvärr inte emot flera anmälningar!
Är du intresserad av att delta i en läkemedelsstudie?

Vi söker friska män och kvinnor (ej fertila) mellan 18-50 år för deltagande i en läkemedelsstudie.

Studien inleds med ett hälsokontrollbesök. Sedan kommer du på ett besök med 2-3 övernattningar samt ett kortare uppföljningsbesök. Studien genomförs på CTC:s klinik i Uppsala.

Kriterier för deltagande:

- Friska män och kvinnor (ej fertila) 18-50 år
- BMI: 18-30 kg/m2
- Vikt: 50-90 kg
- Du får inte använda nikotin regelbundet (rökning/snusning mer än 3 ggr/vecka är ok fram till hälsokontrollen)
- Måste vara villig att använda för studien godkända preventivmedel.

Ersättning ges för ditt deltagande.

Vill du delta eller ha mer information? Ring 018-30 33 99 eller skicka en intresseanmälan här.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket. Din medverkan är frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. Den information du lämnar kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Upplagd: 22/03-19. Senast ändrad: 23/09-19. Ansvarig för studien och informationen på denna sida är Jenny Högblad.